Wat is Holistische therapie?

Bij het behandelen van klachten of ziektebeelden wordt er vaak vooral gekeken naar de symptomen zelf. Heb je bijvoorbeeld regelmatig last van je darmen, dan krijg je medicatie om de darmen te kalmeren. Maar wat is nu eigenlijk de oorzaak van je klachten? Bij Holistische therapie gaat men verder dan symptoombestrijding. Er wordt gekeken naar de persoon als geheel. In deze blog op Ohmpraktijk.nl vertellen we je precies hoe een holistische therapeut te werk gaat!

Wat betekent holisme?

Het woord holisme verklapt al een klein beetje waar holistische therapie voor staat. Je kunt namelijk het Engelse woord whole herkennen in de uitspraak, wat staat voor geheel of helemaal. Kijken we verder terug in de geschiedenis van onze woorden dan zien het woord Holos, dat ‘heel’ betekent.

Holistisch is dan ook het oorspronkelijke woord voor geheel en allesomvattend. In de alternatieve geneeskunde betekent dit dat er bij holistische therapie gekeken wordt naar de gehele persoon en niet alleen naar de klachten.

5 pijlers van Holistische therapie

Bij een holistische behandeling gaat de therapeut uit van het principe dat alles met elkaar in verbinding staat. Hierbij worden 5 pijlers gehanteerd.

  • Fysiek
  • Emotioneel
  • Mentaal
  • Energetisch
  • Spiritueel

Tijdens de holistische therapie kijkt de therapeut naar deze 5 onderdelen om tot een passende behandeling te komen. Op fysiek gebied wordt gekeken naar de klacht zelf. Waar doet het pijn en hoe lang heb je hier al last van? Bij de punten emotioneel en mentaal wordt gekeken naar welke emoties je de laatste tijd voornamelijk ervaart. Welke overtuigingen drukken er op je schouders die het vertrouwen in je lichaam beïnvloeden? Op energetisch niveau wordt gekeken naar disbalans in de energievelden van het lichaam. En op spiritueel niveau wordt gezocht naar dieperliggende oorzaken van de klachten.

Dit alles heeft als doel om niet alleen de klacht, maar juist de oorzaak van de klacht te behandelen.

Hoe ziet een holistische behandeling eruit?

Hoe gaat holistische therapie in zijn werk? Bij een holistische behandeling lig je met je kleding aan op een behandeltafel of zit je in een comfortabele stoel. De therapeut scant jouw lichaam met zijn of haar handen om een indruk te krijgen van jouw energievelden en een disbalans te ontdekken. De rest van de sessie is gericht op wat jij op dat moment nodig hebt om de klachten te verlichten.

Bij een holistische therapie sessie vormt Reiki de basis van de behandeling. Dit wordt aangevuld met verschillende instrumenten, zoals klankschalen en edelstenen. Reiki geeft energie door en dit kan zorgen voor verschillende ervaringen, zoals tintelingen, trillingen, zwaarte, moeheid of juist warme of koude gevoelens. Door de energiestromen in je lichaam te verbeteren stimuleer je het zelfherstellend vermogen van jouw lichaam.

Holistische therapiebehandeling geeft de volgende resultaten:

  • Verlichting van pijn / klachten
  • Ontspanning
  • Stimuleren zelfherstellend vermogen van het lichaam
  • Aanpakken van de oorzaak
  • Brengt je energievelden beter in balans

Erkende opleiding

Om te mogen werken als holistisch therapeut is een erkende opleiding nodig. De opleiding tot Holistisch Therapeut is een tweejarige opleiding die erkend is door de Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleiding (KTNO). In de opleiding wordt aandacht geschonken aan energetische behandelingen met een holistische aanpak. Dit wordt ook wel zijnsgerichte therapie genoemd.

Vergoeding zorgverzekering

Holistisch energetische therapie wordt niet vergoed in de basisverzekering. Er zijn wel verschillende zorgverzekeraars die een aanvullende module bieden waarin holistische behandelingen wel worden vergoed. Sinds 1 januari 2017 is de beroepsvereniging Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) actief. Deze beroepsvereniging voorziet therapeuten, artsen, cliënten en verzekeraars van relevante informatie en zorgt voor de tijdige bijscholing van aangesloten behandelaars. Tot slot maakt de beroepsvereniging ook afspraken met zorgverzekeraars.

Heb jij meer vragen over holistische therapie? Stuur ons gerust een berichtje via de contactpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *